Ο τοίχος του ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗ

Αυτός ο Τοίχος είναι άδειος