Ο τοίχος του ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΤΡΕΓΚΑ

Αυτός ο Τοίχος είναι άδειος