Ενα project βιωματικής-δημιουργικής μάθησης στο πεδίο της καλλιτεχνικής αγωγής, με πληθυσμό-στόχο ομάδα εκπαιδευόμενων με ελαφρά νοητική στέρηση και Διαταραχή αυτιστικού φάσματος υψηλής λειτουργικότητας σε Κέντρο Διημέρευσης Ατόμων με Αναπηρία.