ΔΗΛΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2021.docx

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι σας χαιρετούμε.
Το ΕΔΙΒΕΑ του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης προτίθεται να κάνει ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων του Προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ για το έτος 2017. Για το λόγο αυτά αναζητά εθελοντές ερευνητές να ασχοληθούν με την ανάλυση την επεξεργασία και την παρουσίαση τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών δεδομένων του ΟΔΥΣΣΕΑ 2017. Η όλη διαδικασία θα γίνει από 7 Ιουνίου 2021 έως 7 Ιουλίου 2021. Απευθυνόμαστε σε ομάδες απόφοιτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ (e-learning)» λόγω της εμπειρίας σας στην ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση των συγκεκριμένων ερευνητικών δεδομένων.
Όσοι επιθυμούν εθελοντικά να συμμετάσχουν στην ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση των συγκεκριμένων ερευνητικών δεδομένων παρακαλώ να το δηλώσουν μέχρι τις 2 Ιουνίου 2021 στέλνοντας την συνημμένη φόρμα συμπληρωμένη στο e-mail lkarvunis@uoc.gr .