Στο πλαίσιο του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου καλούμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας που το επιθυμούν να υποβάλουν την εργασία τους. Min 10 σελίδες / Max 20 σελίδες (συμπεριλαμβάνεται η βιβλιογραφία/πίνακες/διαγράμματα κλπ) * Για όσους δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα η εργασία τους προτείνεται να είναι η σύνοψη της Διπλωματικής τους Εργασίας *Για όλους όσους έχουν ήδη υποβάλει την διπλωματική τους ως εργασία σε προηγούμενα συνέδρια, μπορούν αν το επιθυμούν να υποβάλουν νέα εργασία με θέμα σχετικά με το αντικείμενο του συνεδρίου. Σημαντικές Ημερομηνίες Προθεσμία Υποβολής Εργασίας: 14/3/2022 Ενημέρωση σε συγγραφείς από τις επιτροπές κρίσης: 11/4/2022 Προθεσμία Υποβολής τελικής εργασίας 1/5/2022 Ημερομηνίες διεξαγωγής Συνεδρίου: 3-5/6 2022 Αναλυτικές πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο Με εκτίμηση Καθηγητής Αναστασιάδης Παναγιώτης Διευθυντής ΠΜΣ