Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΠΜΣ 2017,2018,2019!
Σάββατο 4 Ιουνίου, ώρα 19.30, Πλατεία Μικρασιατών.