Μέλη ομάδας Ομάδα μαγειρικής / ζαχαροπλαστικής ΠΜΣ 2019