Μουσικό Σχήμα ΠΜΣ 2018

Μουσικό Σχήμα ΠΜΣ 2018

Ιδιοκτήτης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Μέλη ομάδας: 13

Περιγραφή:

Το μουσικό σχήμα του μεταπτυχιακού μας!!!!!

Αναζήτηση σ' αυτή την ομάδα