«ΤΠΕ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ_2019

«ΤΠΕ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ_2019

Ιδιοκτήτης: Κωνσταντίνος Κωτσίδης

Μέλη ομάδας: 102

Περιγραφή:

Στην Ομάδα αυτή συμμετέχουν οι Διδάσκοντες και οι Επιμορφούμενοι του Επιμορφωτικού Προγράμματος με θέμα: «ΤΠΕ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ: Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου στο Σύγχρονο Σχολείο με έμφαση στη Συνεργατική Δημιουργικότητα : Από την Θεωρία στην Πράξη_2019»

Το περιεχόμενο της ομάδας της είναι προσβάσιμο μόνο από τα μέλη.