Σχόλια στο Web 2 comic.rar

  • Κωνσταντίνος Κωτσίδης:

    Σϋντομα θα γνωρίσουμε και το Edmodo, για το οποίο μας ενημερώνει η Δομηνίκη στο κόμικ της. ΥΓ. Για να δείτε το κόμικ της Δομηνίκης, κατεβάστε το αρχείο, ξεζιπάρετε τον φάκελο και ανοίξτε το μπαίνοντας μέσα στο Cartoon Story Maker και πατώντας το "open"