Άτομα που τους άρεσε Ενημέρωση Κατάστασης από τον Βασιλική Λάγαρη

Βασιλική Λάγαρη
Βασιλική Λάγαρη διαμοιράστηκε έναν υπερσύνδεσμο
Το comic της ομαδας e-creactivity είναι έτοιμο στο storyjumper στην παρακάτω διεύθυνση: Make and read illustrated story books | StoryJumper Η όλη διαδικασία ήταν ένα μεγάλο μάθημα για όλα τα μέλη της ομάδας και μία δημιουργική προσομοίωση αυτού που εν δυνάμει θα πρέπει να εφαρμόσουμε και στα πλαίσιο μίας τάξης. Φαντασία, Δημιουργικότητα, Συνεργασία και Χαρά είναι μερικές λέξεις-κλειδιά που πμορούν να χαρακτηρίσουν τη συγκεκριμένη εμπειρία. Και εις ανώτερα σε όλες τις ομάδες!