Άτομα που τους άρεσε Δημοσίευση Τοίχου από τον Νεκταρία Παντελάκη

Νεκταρία Παντελάκη
Νεκταρία Παντελάκη διαμοιράστηκε έναν υπερσύνδεσμο

Το ταξίδι του Χαμίντ

www.youtube.com

Η ταινία αυτή δημιουργήθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς, στα πλαίσια του μαθήματος "Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου στην ΕξΑΕ" του Μεταπτυχιακού "Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση ΤΠΕ, του ΠΤΔΕ Κρήτης.