Άτομα που τους άρεσε Δημοσίευση Τοίχου από τον Χαρίτων Μπομπολάκης

Χαρίτων Μπομπολάκης
Χαρίτων Μπομπολάκης διαμοιράστηκε έναν υπερσύνδεσμο
To ελαιόλαδο στη διατροφή μας. Ομάδα παραγωγής: Εκείνοι και εγώ. Σενάριο Σκηνοθεσία: Χαρίτος Μπομπολάκης

To ελαιόλαδο στη διατροφή μας - ΠΜΣ e learning (ΠΤΔΕ, Ρέθυμνο 2017)

www.youtube.com

Tαινία μικρού μήκους στα πλαίσια εργασίας του μαθήματος Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου στην ΕξΑΕ. ΠΜΣ Επιστήμες Αγωγής, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μα τη χρήση των ΤΠΕ, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 15/10/2017.