Άτομα που τους άρεσε Ενημέρωση Κατάστασης από τον Βασιλική Λάγαρη

Βασιλική Λάγαρη
Βασιλική Λάγαρη διαμοιράστηκε έναν υπερσύνδεσμο
Το κόμικ αυτό σχεδιάστηκε για να μεταφέρει με τρόπο διασκεδαστικό τα χαρακτηριστικά του Web 2.0 https://www.storyjumper.com/book/index/37405886/Παράθυρα-στον-Κόσμο