Άτομα που τους άρεσε Ενημέρωση Κατάστασης από τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ δημοσίευσε 1 φωτογραφίες
3ο Θερινό Σχολείο με θέμα: «Τ.Π.Ε. και Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο». www.edivea.org