Κορναράκη Σοφία

Σύντομη περιγραφή: Ενθουσιώδης επαγγελματίας HR, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων & Coach με έντονα στοιχεία ενσυναίσθησης, φιλογνωσίας και υπέρμαχος της διά βίου μάθησης!
Τοποθεσία:
Email επικοινωνίας:

O Τοίχος μου

  • Κορναράκη Σοφία
   Κορναράκη Σοφία
   Μελετώντας τα 2 word clouds, παρατηρώ ότι ενώ στο 1ο κυριαρχούν οι έννοιες ΕξΑΕ, Τεχνολογία και Ευελιξία, στο 2ο αλλάζουν ριζικά, με κυρίαρχες τις αλληλεπίδραση, αυτονομία και την ευελιξία κοινή. Στο 1ο word cloud οι λέξεις αυτές προήλθαν από την προϋπάρχουσα εμπειρία και γνώση των εκπαιδευομένων γύρω από το elearning, ενω στο 2ο καθώς είχε ολοκληρωθεί η 2η διδακτική ενότητα, είχαμε διαμορφώσει μια πιο ξεκάθαρη άποψη σχετικά με το elearning, καθώς είχαμε μελετήσει και αλληλεπιδράσει με το εκαπιδευτικό υλικό αλλά και μεταξύ μας (δάσκαλος-εκπαιδευόμενοι-εκπαιδευτικό υλικό). Συνεπώς, την πλέον σημαντική θέση έχει πια η αλληλεπίδραση, καθώς ίσως η τεχνολογία είναι δεδομένο ότι υφίσταται σε ένα πρόγραμμα elearning. Επιπρόσθετα, εμφανίζεται η έννοια του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο δεν υπήρχε καν στι 1ο word cloud, αφού έχουμε πια εμπεδώσει ότι σε ένα elearning πρόγραμμα η θέση του εκπαιδευτή είναι υποστηρικτική και το πρόγραμμα καθορίζουν το εκπαιδευτικό υλικό και η αλληλεπίδραση του με τους εκπαιδευόμενους.

  Τα Αρχεία μου

  Δεν υπάρχουν αρχεία.

  Tα Blogs μου

  Δεν υπάρχουν αναρτήσεις

  Tα Wikis μου

  Δεν υπάρχουν ακόμα Συνεργατικά Έγγραφα(Wikis)

  Οι Ομάδες μου

  Δεν υπάρχουν ομάδες

  Φίλοι

  Οι Δημοσκοπήσεις μου

  Πείτε στον Κορναράκη Σοφία τη γνώμη σας!

  Δεν υπάρχουν Δημοσκοπήσεις του Κορναράκη Σοφία ακόμα.