Άτομα που τους άρεσε «Τα παραδοσιακά μέσα μεταδίδουν μηνύματα. Τα ιστολόγια προκαλούν συζητήσεις»

    Areti Donou

    «Τα παραδοσιακά μέσα μεταδίδουν μηνύματα. Τα ιστολόγια προκαλούν συζητήσεις»

    Από Areti Donou Σχόλια (2)
    Η παραδοσιακή μονοδιάστατη επικοινωνία του Web...