ΕΡΕΤΕΣ: Αναθεώρηση

ΕΡΕΤΕΣ

Τελευταία ενημέρωση από Κώστας Στρατικόπουλος

Θέση: Η γη δεν μπορεί να πουληθεί, γιατί δεν ανήκει στον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος είναι μέρος της γης. Όποιος θεωρεί ότι η γη μπορεί να πουληθεί σημαίνει ότι στρέφεται ενάντια στους ανθρώπους

Ιστορικό