ΕΡΕΤΕΣ: Αναθεώρηση

ΕΡΕΤΕΣ

Τελευταία ενημέρωση από Κώστας Στρατικόπουλος

Θέση: Η γη δεν μπορεί να πουληθεί.

Αιτιολογία: Δεν μπορεί να πουληθεί γιατί δεν ανήκει στον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος είναι μέρος της γης. Όταν κάποιος θεωρεί ότι η γη μπορεί να πουληθεί σημαίνει ότι στρέφεται ενάντια στους ανθρώπους που είναι μέρος της. 

Αντίθεση: Η γη μπορεί να πουληθεί

Αιτιολογία: 

Ιστορικό