ΕΡΕΤΕΣ: Αναθεώρηση

ΕΡΕΤΕΣ

Τελευταία ενημέρωση από Κώστας Στρατικόπουλος

Θέση: Η γη δεν μπορεί να πουληθεί, γιατί δεν ανήκει στον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος είναι μέρος της γης. Επίσης, όταν κάποιος θεωρεί ότι η γη μπορεί να πουληθεί σημαίνει ότι στρέφεται ενάντια στους ανθρώπους που είναι μέρος της. 

Αντίθεση: Η γη μπορεί να πουληθεί και στη θέση της να δοθεί ως αντάλλαγμα άλλη γη, μια και οι άνθρωποι μπορεί να ζήσουν το ίδιο άνετα και σε άλλη γη από αυτή που ζουν τώρα. 

 

Συμπέρασμα: Υπάρχει διαφορά απόψεων ανάμεσα σε ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και με διαφορετικές αξίες και απόψεις. Το φυσικό περιβάλλον και ο άνθρωπος αποτελούν μια ενότητα. Η χρήση του περιβάλλοντος θα πρέπει να γίνεται με τρόπο φιλικό και όχι εχθρικό προς αυτό. 

Ιστορικό