ΕΡΕΤΕΣ: Αναθεώρηση

ΕΡΕΤΕΣ

Τελευταία ενημέρωση από Κώστας Στρατικόπουλος

Θέση: Η γη δεν μπορεί να πουληθεί.

Αιτιολογία: Δεν μπορεί να πουληθεί γιατί δεν ανήκει στον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος είναι μέρος της γης. Όταν κάποιος θεωρεί ότι η γη μπορεί να πουληθεί σημαίνει ότι στρέφεται ενάντια στους ανθρώπους που είναι μέρος της. 

Αντίθεση: Η γη μπορεί να πουληθεί και στη θέση της να δοθεί ως αντάλλαγμα άλλη γη. 

Αιτιολογία: Οι άνθρωποι μπορεί να ζήσουν το ίδιο άνετα και σε άλλη γη από αυτή που ζουν τώρα. 

 

 

Ιστορικό